Hej!
Jag vill bara helt kort rikta ett varm tack till Paul Noble och Bandmusicpdf.net. Flens blåsorkester, som jag dirigerar, skall framföra Rutters Star Carol med kör, och i vår bibliotek hittade jag symfoniorkestermaterialet, vilket ju inte är lämpligt för oss. Jag hittade Pauls utomordentliga sida, och kunde genast ha en stämsats för blåsorkester i min mailkorg – klar att skrivas ut. Och Paul har varit otroligt generös och tillmötesgående när jag villa ha eufoniumstämman i G klav. Den kom genast! Jag har kollat på flera arrangemang i deras katalog och ser att alla håller samma höga kvalitet som Star Carol. Jag kan varmt rekommendera Bandmusicpdf.net!

Hi!
This is a short message to give my warmest thanks and appreciation to Paul Noble and Bandmusicpdf.net. The Flen Wind Band, Sweden, that I conduct, is going to give a performance of Rutters Star Carol, with choir. In our library I found the music – unfortunately for symphony orchestra! However, luckily for me, I found Paul’s page Bandmusicpdf.net, and without delay I had a beautiful full score and a set of parts for wind band in my email, ready to download. And I also thank Paul for his help and generosity, providing a part for Euphonium in G clef within no time!I have been looking through the catalogues on Bandmusicpdf.net, and the arrangements I have read all live up the standard and high quality of Star Carol!

Scroll to Top